Fjr – ordningen

AD Teknik ApS er registreret under Århus Kommunes FJR-ordning.

Brancheorganisationerne Tekniq, DS Håndværk & Industri og Dansk Fjernvarme gik i foråret 2005 sammen med Teknologisk Institut om at etablere en landsdækkende, kvalitetssikret serviceordning for fjernvarme – med inspiration fra OR-Ordningen, der gælder for oliefyr.

Ordningens officelle navn er “Fjernvarmebranchens Registreringsordning for servicemontører” – forkortet FjR-ordningen. Ude hos kunderne kalder vi det “Fjernvarmens Serviceordning”.

Indhold
FjR-Ordningen indeholder en række overordnede tekniske krav og specifikationer til selve arbejdet.
Det kan kun udføres af servicemontører med særlig ekspertise inden for fjernvarme.

Arbejdet omfatter et hovedeftersyn (ca. hvert 6. år) med en nøje gennemgang af alle installationer hos den enkelte kunde, der har med varme og varmt brugsvand at gøre. Hertil kommer et servicetjek (ca. hvert 2. år) på fjernvarmeanlæggets driftstilstand og funktion.
Generel energirådgivning er også en naturlig del af den servicepakke kunderne får tilbudt.